Protectia datelor personale:

 In conformitate cu Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, clientul este informat ca societatea noastra necesita datele personale doar in vederea expedierii materialului informational cu privire la oferte si promotii catre clientii sai.

 Prin inregistrarea pe pe site-ul nostru clientul isi  da acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre SC ,,Radacini” SRL

 SC ,,Radacini” SRL este inregistrata la ANSPDCP in registrul de evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal  cu numarul  28249 si va prelucra si utiliza datele personale, fara alte obligatii sau plati fata de client, pentru actiuni de marketing direct (trimiterea de mesaje publicitare si de marketing prin posta, telefon, e-mail sau alte mijloace de comunicare din partea noastra si a partenerilor nostri contractuali).

 SC ,,Radacini” SRL  garanteaza respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001, art. 12-18 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in calitate de persoana vizata: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise si semnate ce va fi trimisa prin posta la adresa:  SC ,,Radacini” SRL, Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, Bloc central, Etaj 3, cam. 310, sectorul 6.