Denumire post: Gestionar

 Departament:    Service auto

 Responsabilitatile postului:

 -         gestioneaza depozitul de piese si raspunde de marfa depozitata;

-         opereaza pe calculator in programul informatic existent evidenta intrarilor si iesirilor de marfuri;

-         raspunde de depozitarea marfurilor in conformitate cu normele de securitate si sanatate a muncii in vigoare;

-         efectueaza periodic inventarierea marfurilor din depozit si raspunde de plusurile sau minusurile rezultate;

-         contribuie la pregatirea marfurilor pentru livrare si la alte operatiuni logistice in cadrul depozitului (incarcare, descarcare, etichetare, ambalare);

-          ofera informatii despre stocul fizic la solicitarea sefului ierarhic;

-         participa la cursurile de perfectionare;

 Cerintele postului:

 -         studii medii;

-         experienta in domeniu – minim 2 ani;

-         rigurozitate si atentie in indeplinirea sarcinilor;

-         concentrare pe calitatea lucrarilor;

-         spirit colegial, comunicativ si de echipa;

-         dorinta de invatare si perfectionare;

 Oferta postului:

 -         salariu de baza, bonus, tichete de masa;

-         participare la cursuri de perfectionare;

-         conditii moderne de munca;

  Pentru a aplica, trimiteti e-mail cu CV la:

resurse.umane@radacini.ro